Flyveoperationer

Flyveoperationer omfatter erhvervsflyvning, privatflyvning (GA), firmaflyvning og anden erhvervsmæssig flyvning (Arial work). Materiale til brug herfor kan blandt andet findes i vejledninger fra European Strategic Safety Initiative (ESSI).

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sørger for at alle luftfartøjer og piloter er godkendt og certificeret til at flyve forsvarligt.

Vi sørger desuden for at føre tilsyn med luftfartsselskaber, lufthavne, flyværksteder, piloter og flypersonalet samt udenlandske fly, og giver en garanti for at al erhvervsflyvning foretages sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Du kan læse mere om kravene til luftfartsselskaberne og om flyvninger i Grønland, flyvetilladelser for erhvervslivet, arbejdsmiljø og droner (UAS) under ’Luftfartserhverv’.

Der bliver med alle privatpiloter og deres luftfarttøj - ligesom med luftfartserhvervet – løbende ført et sikkerhedstilsyn. Alle privatpiloter skal følge mange af de samme regler som luftfartserhvervet skal og privatpiloter har selv pligt til at holde sig opdateret på nye regler. Læs mere om planlægning og indrapportering samt god flyve praksis under ’Generel Aviation’.

Firmaflyvning skal forstås som, når en virksomhed har befordring til at flyve med egne ansatte, så de kan varetage deres tjeneste i virksomheden. Det kræver rette tilladelse og certifikat for at udføre firmaflyvning og alle virksomheder, der udfører firmaflyvning skal anmelde det til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inden flyvningen påbegyndes. Læs mere herom og om ’sort taxa flyvning’ under ’Firmaflyvning’.

Anden erhvervsmæssig luftfart - også kaldet Arial Work - indbefatter en lang række flyveoperationer fx Fotograferingsflyvning, Trafikovervågning, Ledningsinspektion, Målflyvning, reklameflyvning og fugletælling.
For at foretage anden erhvervsmæssig luftfart (Arial work) skal man søge om tilladelse hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Ansøgningsproces, krav og meget mere kan du læse om under ’Arial Work’ (kommer til Januar).

Sidst opdateret: 07.11.2019