Firmaflyvning

Ved firmaflyvning forstås en virksomheds befordring med luftfartøj af egne ansatte som led i varetagelsen af tjenesten i virksomheden.

Firmaflyvning kan udføres af virksomheder, der enten

  • har eneråderet over det eller de luftfartøjer, der benyttes til flyvningen som registreret ejer eller som registreret bruger ved en langtidslejekontrakt, eller
  • har heltidsansat den eller de piloter, som udfører flyvningen, eller hvis firmaets (fuldtidsbeskæftigede) ejer eller medejer udfører flyvningen

Virksomheder, der ønsker at udføre firmaflyvning, skal anmelde det til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inden flyvning påbegyndes. Anmeldelsen er pålagt gebyr jf. BL 9-10

Reglerne for firmaflyvning er kun gældende i Grønland og på Færøerne og i Danmark aflyst af reglerne i Forordning (EU) 2012/965. Firmaflyvningsordningen er således afskaffet for virksomheder hjemmehørende i Danmark. Se AIC B 16/16. AIC B 16/16

Sidst opdateret: 07.11.2019