Helikopterrundflyvning

For at sikre, at kommunerne får mulighed for at vurdere helikopterrundflyvningen, inden flyvningen finder sted, har styrelsen i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen udarbejdet en procedure for, hvordan helikopterrundflyvning fra ikke-godkendte landingspladser skal anmeldes og reguleres.

Udfyld anmeldelsesformularen og et supplerende kortbilag over flyvningen.

Kortbilaget skal være med information om landingspladsens afgrænsning samt ud- og indflyvningssektorer. Se BL 3-31Send formular og kortbilag til:

  •  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og
  •  Kommunen, hvor landingspladsen for helikopterflyvningen er placeret.


I de tilfælde, hvor kommunerne ikke har miljømæssige indvendinger imod den planlagte helikopterrundflyvning, kan styrelsen dispensere fra afstandskravene til tæt bebyggede områder, såfremt der ikke er flyvesikkerhedsmæssige problemer. Det vil være et vilkår i dispensationen at der under hele flyvningen er egnede nødlandingsområder.
Sidst opdateret: 29.08.2019