Standardscenarier

Det europæiske luftfartsagentur EASA har sendt forslag til regler (standard scenarier) i høring med frist 25. juni 2019.

Invitationen fra EASA til at kommentere forslagene findes her.

Standardscenarie 1

for droner som flyver

- VLOS
- I bymæssigt område
- Op til 25 kg MTOM

Dokumenterne i høring findes her som PDF og Excel-ark:
Delegated Acts (dokument til høringssvar)
Implementing Acts (dokument til høringssvar)

Standardscenarie 2

for droner som flyver:

- BVLOS (med visuel observatør)
- over et kontrolleret område i tyndt befolkede områder
- op til 25 kg eller mindre end 3 m i størrelse

Dokumenterne i høring findes her som PDF og Excel-ark:
Delegated Acts (dokument til høringssvar)
Implementing Acts (dokument til høringssvar)

*
Sidst opdateret: 07.11.2019