Droner i redningsberedskabet

Særlige bestemmelser for droner, der anvendes i forbindelse med redningsberedskabet

Flyvning med droner sker i Danmark efter følgende regler:

• Bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017 om flyvning med droner i bymæssigt område (bydronebekendtgørelsen)
• Bekendtgørelse nr. 1257 af 24. november 2017 om flyvning med droner udenfor bymæssigt område (landdronebekendtgørelsen)

Bekendtgørelserne regulerer flyvning med droner, således at risikoen for, at der gøres skade på 3. mand på jorden eller på den bemandede luftfart, er acceptabel.

Når flyvning udføres som en del af redningsberedskab, tillader bekendtgørelserne flyvning med forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko, da redningsberedskabet har til opgave at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder overhængende terror- og krigshandlinger, eller overhængende fare herfor.

Der er således i bydronebekendtgørelsens § 21 (identisk ordlyd anvendes i landdronebekendtgørelsens § 13) indført mulighed for at afvige bestemmelserne i bekendtgørelserne ved redningsberedskabsflyvning. Flyvning med droner i redningsberedskabet kan ske efter nævnte § 21, stk. 1, når det er en del af en redningsoperation med hjemmel i beredskabsloven. Droneoperatører kan således få lov til at afvige fra bestemmelserne i bekendtgørelserne, hvis flyvning sker efter et af TBST godkendt standard scenarie.

Droneoperatører kan i denne sammenhæng være det statslige redningsberedskab (Beredskabsstyrelsen), et kommunalt redningsberedskab, herunder andre med aftaler efter beredskabslovens § 13, eller en privat operatør som har indgået kontrakt med det statslige eller kommunalt redningsberedskab om leverance af droneflyvning i redningsoperationer.

TBST offentliggør løbende godkendte standard scenarier på www.droneregler.dk. Du finder de godkendte scenarier i menuen til højre.

Sidst opdateret: 07.11.2019