Godkendelse og tilsyn med erhvervsmæssig luftfart

Vi godkender og fører løbende tilsyn med luftfartsvirksomheder, der udfører erhvervsmæssig luftfart.

Mindst én gang om året udfører vi en dybtgående inspektion af virksomheden, som inkluderer et check af luftfartsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem.

Desuden udfører vi regelmæssigt såkaldte "line-check", hvor en inspektør fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen deltager i en flyvning for at sikre, at den operative standard opretholdes.

Sideløbende med dette foretager vi desuden inspektion af luftfartsforetagendets træningsmæssige standard (simulator) samt foretager målrettede inspektioner af virksomhedens dokumentationsmateriale f.eks. foranlediget af nye eller reviderede bestemmelser.

Vi ønsker at være i løbende dialog med den erhvervsmæssige luftfart som et led i det flyvesikkerhedsmæssigt forebyggende arbejde. Derfor afholder vi med jævne mellemrum møder med f.eks. flyvechefer, cockpit- og kabinebesætningsforeninger og øvrige repræsentanter for luftfartserhvervet.

Sidst opdateret: 07.11.2019