Flyvepladser og luftrum

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ansvaret for at føre tilsyn med mere end 100 flyvepladser i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Vi fører tilsyn med helikopterlandingspladserne på et antal faste og bevægelige havanlæg, der benyttes i forbindelse med off-shore industrien. Vi foretager en sikkerhedsmæssig regulering af og et løbende tilsyn med disse flyvepladser fx fysiske forhold, procedurer og tilhørende tekniske anlæg.

Vi er i løbende dialog med flyvepladserne bl.a. i form af kontaktmøder, møde med lufthavnscheferne for IMC lufthavne og andre, hvor emner som Group of Aerodrome Safety Regulators (GASR-samarbejdet), procedureberegning, Airport Safety Reports, dispensationspraksis, og BL revisioner bliver drøftet.

I serien af Bestemmelser for Civil Luftfart (BL) er det BL 3-serien, der regulerer flyvepladsområdet.
Sidst opdateret: 07.11.2019