Flyvesikkerhed

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skaber grundlaget for sikker civil luftfart, og det er vores mål, at luftfart i Danmark og dansk luftfart i udlandet ikke skal medføre tab af menneskeliv eller alvorlig personskade.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens arbejde med flyvesikkerheden består blandt af at omforme de internationale standarder til dansk lovgivning, at godkende flyveskoler og andre uddannelsessteder og at føre tilsyn med kvalitetssystemerne, herunder at der kun indgår godkendte komponenter i luftfarten. 

International standardisering
Alle regler og procedurer - fra indretning af lufthavne til selve flyvningen - følger internationale standarder, som er ens overalt i verden. De fælles standarder er udarbejdet i FNs organisation for civil luftfart, ICAO, og omfatter bl.a. krav til uddannelse og procedurer samt til indretning af lufthavne og luftrummet.

Uddannelse
Alle personer, der arbejder indenfor luftfarten i jobs, der har betydning for sikkerheden, skal være "certificerede". Det betyder, at de nationale luftfartsmyndigheder - I Danmark Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - udsteder et certifikat til vedkommende som bevis på, at man har gennemført og bestået en godkendt uddannelse til at udføre de sikkerhedsmæssige opgaver. Alle piloter er certificerede, og det samme gælder flymekanikere, flyveledere og kabinepersonale.

Godkendelse
Det er ikke kun personer, der er certificerede. Også alle de komponenter, der indgår i luftfarten skal være godkendt før de tages i brug. Det drejer sig fx om alle dele i fly - fra betrækket på sæderne til de elektroniske komponenter i cockpittet - og om de avancerede computersystemer, der anvendes til navigation og til flyveledelse.

Sidst opdateret: 07.11.2019