Fora

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har stiftet forskellige fora, hvor der samarbejdes med branchen og relevante aktører indenfor luftfart. Der holdes løbende tværfaglige fora på flere fagområder.

På denne side findes en oversigt over de nedsatte dialogfora indenfor luftfart. Der arbejdes derudover også med ad-hoc udvalg og arbejdsgrupper, som ikke vil fremgå af denne side.

Branchepanelet for luftfart

Branchepanelet fokuserer på luftfartssikkerhed, og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ønsker i den forbindelse at inddrage branchen til en dialog om de forhold, når Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afholder tilsyn på området. Branchepanelet er bredt repræsenteret blandt lufthavne, erhvervslivet samt flyselskaber. På siden Branchepanelet kan der findes mødereferater samt muligt mødemateriale. Branchepanelet mødes 4 gange årligt.

ID-kort

ID-kort til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens (TBST) medarbejdere udstedes af myndigheden (TBST).
Liste over gyldige ID-kort vedligeholdes af TBST.
Spørgsmål vedrørende ovenstående rettes til Kim Bangsbostrand på email kiba@tbst.dk eller via telefon på telefonnummer 41 78 01 62.
Sidst opdateret: 07.11.2019