Part 21 - Flyvetilladelser til luftfartøjer

Til en flyvetilladelse hører et sæt godkendte flyvebetingelser (flight conditions). Flyvebetingelserne er de betingelser, som skal være opfyldt før og under den ønskede flyvning (du finder eksempler i 21A.708 og tilhørende AMC & GM). Den, der ansøger om en flyvetilladelse, skal også foreslå de flyvebetingelser, der skal være gældende og vedkommende skal også selv søge om at få disse flyvebetingelser godkendt. Afhængigt af luftfartøjets tilstand er det enten Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller EASA, der skal godkende flyvebetingelserne.

Flyvebetingelse/Flight Conditions

Som angivet i ”EASA Guidelines Regarding Flight Permit”, skal EASA godkende flight conditions, når ”safety of design” er involveret. Det er bl. a. aktuelt i følgende tilfælde:

 • Luftfartøjet lever ikke op til det godkendte design, typisk i forbindelse med:
  a. beskadigelser,
  b. prøveflyvninger i forbindelse med ændringer, hvor ændringen endnu ikke er godkendt,
  c. flyvninger med udstyr ude af drift, hvor man går ud over MEL eller lignende).

 • Luftfartøjet opfylder ikke:
  a. Airworthiness Limitations angivet i Maintenance Manual afsnit 4 (komponentgangtider m.v.)
  b. Certification Maintenance Requirements (vejetermin og lignende) eller
  c. gældende Airworthiness Directives (luftdygtighedsdirektiver)
  d. Luftfartøjet kommer under den ønskede flyvningen udenfor den godkendte flight envelope (f.eks. overskridelse af maksimalt tilladte startmasse).

Skal EASA godkende flyvebetingelserne udfyldes en EASA Form 37 inklusiv EASA Form 18b, som er en del af Form 37 og det hele skal du sender til EASA.

Skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkende flyvebetingelserne udfyldes en Form SLVLD-168.

Fremgangsmåde

For at få udstedt en flyvetilladelse skal ansøgeren derfor gøre følgende:

 • Gøre sig fortrolig med indholdet af Part 21, Subpart P. (Findes i Kommissionsforordning (EF) 375/2007). 

 • Udarbejde flight conditions i henhold til §21A.708 med tilhørende AMC & GM.

 • Ansøge EASA (pkt. a) eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (pkt. b) om godkendelse af flight conditions i henhold til §21A.709 med tilhørende AMC & GM.
  a. Hvis EASA skal godkende flight conditions fordi "Safety of Design" er involveret, ansøges EASA om godkendelse på en EASA Form 37 med tilhørende EASA Form 18b. Vær opmærksom på, at du som regel bliver nødt til at involvere TC-holderen i udarbejdelsen af disse flight conditions. Flight conditions kan om nødvendigt angives i et separat dokument, som medsendes.
  b. Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal godkende flight conditions fordi "Safety of Design" ikke er involveret, ansøges på en FORM SLVLD-168.

  Eksempler på tilfælde, hvor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan godkende Flight Conditions (numrene refererer til numrene under purpose/formål i Form SLVLD-168:
  1. Import og eksport af luftdygtige luftfartøjer (7)
  2. Flyvning af nye luftfartøjer for kundeacceptering (6)
  3. Flyvning af luftfartøjer for markedsundersøgelser (9)
  4. Flyvning af importerede luftfartøjer for crew training (9)
  5. Flytning af luftfartøjer for udførelse af vedligeholdelse (11)
  6. Flyvning af luftfartøjer til et sted, hvor udløbet luftdygtighedsbevis/ARC kan fornyes (11).

 • Ansøge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om flyvetilladelsen i henhold til §21A.707 ved at benytte vores udgave af EASA Form 21. Hvis EASA har godkendt Flight Conditions (ref. 3a) medsender du en kopi af EASA Form 37 og EASA Form 18b sammen med ansøgningen om flyvetilladelse.

 • Specielt vedrørende udstedelse af flyvetilladelse til luftfartøjer, der skal importeres til Danmark.

  Foruden ovenstående pkt. 3 og 4 skal kopi af følgende dokumentation indsendes, før flyvetilladelsen kan udstedes: 

A: Brugte luftfartøjer

 • Brugte EASA registrerede luftfartøjer:

a. EASA luftdygtighedsbevis med tilhørende Airworthiness Review Certificate eller nationalt Luftdygtighedsbevis.

b. Maintenance Release to Service statement

 

 • Brugte luftfartøjer fra 3. lande:

a. Export C of A, som ikke er over 60 dage gammelt fra udstedelsesdatoen

b. Maintenance Release to Service statement

 

B: Fabriksnye luftfartøjer:

 • Luftfartøjer konstrueret i EU:

a. EASA Form 52

b. Maintenance Release to Service statement

 • Luftfartøjer fra 3. lande:

a. Export C of A, som ikke er over 60 dage gammelt fra udstedelsesdatoen

b. Conformity Statement udstedt af TC-holder

c. Maintenance Release to Service statement

Kontakt
Hvis du har brug for at tale med eller har spørgsmål til vores inspektører, kan du kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på Tlf. 72218800

eller sende en e-mail til: info@tbst.dk
Mere information

Nye EU-regler for udstedelse af flyvetilladelse til luftfartøjer omfattet af Hovedforordning (EF) 1592/2002 trådte som bekendt i kraft den 29. marts 2007.

Lovteksten inklusiv det nye Part 21, Subpart P, der omhandler flyvetilladelser, finder du i:

Kommissionsforordning (EF) 375/2007 

Den tilhørende AMC & GM er udsendt af EASA ved:
ED Decision 2007/006/R

For at få udstedt en flyvetilladelse til et dansk registreret luftfartøj, skal du indtil videre ansøge Trafikstyrelsen om denne på en
EASA Form 21

Værkstedsflyvetilladelser 
Disse kan ikke længere benyttes til luftfartøjer, der er overført til EASA’s ansvarsområde. CAMO’er får sandsynligvis mulighed for at udstede visse flyvetilladelser i nær fremtid, jf. NPA nr. 2007-06. I henhold til samme NPA foreslås, at CAMO’er også kan godkende flyvebetingelserne, hvis ”Safety of Design” ikke er involveret.

Gebyr
Godkendelse af flyvebetingelser og udstedelse af flyvetilladelse er gebyrbelagt.

Import
Link til AIC B-04/15

Procedure for EASA-godkendelse af visse ændringer og reparationer installeret i brugte luftfartøjer, der ønskes bragt ind i EU fra et ikke-EU land.

Sidst opdateret: 07.11.2019