Luftfartslovgivning

I Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder vi tæt sammen med myndigheder i andre lande og er med til at fastsætte de internationale regler for flyvning.

Regler

Alle regler og procedurer - fra indretning af lufthavne til selve flyvningen - følger internationale standarder, som er ens overalt i verden. De fælles standarder er udarbejdet i FNs organisation for civil luftfart (ICAO), inden for EU og på nordisk plan. Samarbejdet sikrer ensartede regler og omfatter bl.a. krav til uddannelse og procedurer samt til indretning af lufthavne og luftrum.

Sidst opdateret: 07.11.2019