Investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser

Som følge af vedtagelsen af Finansloven for finansåret 2019 administrerer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en investeringspulje på 3 mio. kr. til mindre, regionale flyvepladser.

Puljen er for mindre, regionale flyvepladser i Danmark, der har rutetrafik samt færre end 200.000 årlige passagerer. Disse mindre, regionale flyvepladser vurderes til at have relative høje udgifter til sikkerheden per passagerer, end det vurderes de store flyvepladser har.

Der er afsat 3 mio. kr. pr. år i puljen. De første midler uddeles i 2019.

Der kan søges tilskud til:

  • materiel, som er nødvendigt for at leve op til krav til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security).
  • anlæg af infrastruktur, som er nødvendigt for at leve op til krav til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security).

I 2019 kan Sønderborg Lufthavn, Midtjyllands Lufthavn og Esbjerg Lufthavn søge om tilskud.

Under "Mere information" til højre finder du ansøgningsmaterialet (Projektbeskrivelse, Budgetskabelon og Regnskabinstruks).

Ansøgning kan ske via virk.dk

Kontakt
Chefkonsulent
Signe Finderup Slot
Sidst opdateret: 12.11.2019