Introduktion til risikovurdering

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der giver en introduktion til nøglebegreberne og de grundlæggende led i en risikovurderingsproces.

Vejledningen skal ses som en hjælp til udformningen af en risikovurdering, når en virksomhed ønsker at ansøge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om godkendelse til at foretage en ændring af eksisterende forhold eller iværksætte en nyskabelse.

Vejledningen findes her.
Sidst opdateret: 04.07.2017