Må jeg opsende rispapirballoner (lanterner/himmellys) som benytter åben ild til opdrift?

SVAR:

Nej, det må du ikke.

Skylanterner, rispapirlamper og lignende er i luftfartslovgivningen definitorisk at betragte som ubemandede friballoner af kategorien Let, og opsendelse heraf kræver efter gældende lovgivning en konkret tilladelse fra Trafik- og Byggestyrelsen.

En tilladelse til opsendelse af skylanterner kan ikke forventes givet.

Ud fra den viden og erfaring vi har om skylanterner og deres flyvemønstre og påvirkning fra vind og vejr, vil opsendelsen efter Trafik- og Byggestyrelsens opfattelse ikke kunne ske på en måde, som er sikker i forhold til den øvrige luftfart og personer eller ejendom på jorden.

Den generelle opdrift for en skylanterne er ca. 1-2 meter i sekundet, og dens flyvetid er ca. 10-20 minutter , hvorved den kan nå op i højder med almindelig lufttrafik, også selvom den opsendes langt væk fra en lufthavn.

Selv hvis du forsøger at styre lanternens flyvehøjde, kan den stadig tippe pga. vindstød og derved antænde og styrte mod jorden.

Gældende regler for Danmark findes i EU’s forordning nr. 923/2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer (SERA-forordningen)

og for Grønland og Færøerne i BL 7-9, Bestemmelser om ubemandede friballoner, jf. 3. udgave af 3. oktober 2014.

Hvis du alligevel opsender en skylanterne uden Trafik- og Byggestyrelsens tilladelse, overtræder du ovennævnte regler og vil kunne straffes efter luftfartsloven med bøde eller fængsel.

 

 

Sidst opdateret: 10.07.2017