Regulering af lufthavnstakster

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen fører tilsyn med fastsættelsen af lufthavnstakster i danske lufthavne, der har mere end 5 mio. passagerer årligt.

Lufthavnsafgifter betales af lufthavnsbrugere (luftfartsselskaber) for brug af lufthavnens faciliteter. De er knyttet til landing, start, afmærkning af flyvepladsen, parkering af fly samt passager- og fragtekspedition og finansierer helt eller delvist at start- og landingsbaner og tilknyttede områder samt passager- og fragtterminal-områder.

På dansk niveau indeholder luftfartslovens § 71 den overordnede lovmæssige ramme for regulering af taksterne i lufthavne. Med denne bestemmelse kan Transportministeren fastsætte regler for betaling for start og landing, herunder ind- og udflyvning, luftfartøjers ophold, passagerflow gennem lufthavnen, security og i et vist omfang ground handling.

For betaling for luftfartsydelser er der dog kun fastsat regler for lufthavne, der har over 5. mio. passagerer årligt.

Regelgrundlaget på området er nærmere beskrevet i styrelsens årlige rapport om tilsynet med lufthavnstakster.
Kontakt
Chefkonsulent
Anders Jøndrup
Specialkonsulent
Sabine Lundgaard
Sidst opdateret: 20.12.2018