Flytekniske uddannelser

Her gives et overblik over sammenhængen i reglerne for flymekanikere.
I undermenuerne til venstre findes emner for teknisk flypersonale - fra generel information om flymekaniker til mere detaljeret information. I højre spalte findes link til bl.a. ansøgningsformularer og attestationer, samt links til lovteksten.

Flymekaniker uddannelsen er reguleret af EU forordning 1321/2014 - omhandlende vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver.

1321/2014 består af annex 1 til 5.
Annex I Part M - Organisation til at varetage luftfartøjers vedvarende luftdygtighed
Annex II Part-145 - Flyvedligeholdelsesværksteder
Annex III Part-66 - Flymekaniker uddannelse, rettigheder m.m.
Annex IV Part-147 - Skoler godkendt til at give Part-66 uddannelse
Annex V Part-T - vedligeholdelse af tredjelande fly opereret af et EU AOC

European Aviation Safety Agency (herefter EASA) er EU’s agentur for luftfartssikkerhed med hovedkvarter i Køln. EASA varetager EU luftfartssikkerhed og udsender bl.a. ændringer og opdatering af reglerne.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (herefter TBST) er luftfartsmyndigheden i Danmark under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og har ansvaret for at implementere EASA reglerne i Danmark og føre tilsyn med at de overholdes.

TBST, Center for luftfart (personcertificering), har blandt andet ansvar for:

  • Part-66 AML - udstedelse, fornyelse og udvidelse af (Aircraft Maintenance Licence).
  • Part-147 skoler - godkendelse og tilsyn med grunduddannelser og flytype uddannelser.
  • Part-145 værksteder - individuelt godkendte flytype uddannelser.

Kontakt
Spørgsmål og ansøgninger vedrørende Part-66;
Send en mail
Sidst opdateret: 10.10.2018