Luftfartsuddannelser

I Danmark er det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der udsteder dit certifikat enten som kabinebesætningsmedlem, pilot, flyveleder, flytekniker eller flyveklarerer. Det er også Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der godkender uddannelsesvirksomhederne og fører tilsyn med de enkelte skoler, fx teoriskoler, flyveskoler, ATS-skoler, skoler for grunduddannelse og typeuddannelse og for den interne uddannelse og træning i luftfartsselskaberne.

Læs mere om de enkelte luftfartsuddannelser i menuen til venstre.

Se lister over organisationer der tilbyder uddannelse som pilot, i menuen til højre.

Sidst opdateret: 07.11.2019