Om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med arbejdsopgaver, der er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder samt boligsektoren. Færdselsstyrelsen, der har domicil i Ribe, er en del af TBST.

TBST har ansvar for en lang række myndighedsopgaver inden for områderne jernbane, luftfart, vejtransport, bilteknik, færdselsområdet, postområdet samt kollektiv trafik. Endvidere varetager styrelsen opgaver inden for VVM-godkendelser for vej, jernbane og havne, maritim sikring på havneområdet og har ansvaret for driften af Bornholms Lufthavn. Endelig regulerer styrelsen rammerne for boligsektoren, dansk byggeri og fremtidens bygninger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ca. 480 medarbejdere som sidder fordelt i 4 faglige centre. Centrenes arbejdsopgaver er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder.

Under menupunktet Organisation kan du læse mere om, hvad de enkelte centre i styrelsen beskæftiger sig med. Du kan også læse om styrelsens resultatkontrakt med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, om udbud i styrelsen og styrelsens mission, vision og værdier.

Mere information

Mål- og resultatplan
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens mål- og resultatplan 2018

Mål- og resultatplanens driftsdokument
Driftsdokument 2018

Årsrapport
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årsrapport 2017

Tilsynsprincipper

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsynsprincipper

Reguleringsprincipper

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens reguleringsprincipper

Godkendelsesprincipper

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelsesprincipper


Oplæsning

Vil du have teksten på hjemmesiden læst op, kan du hente og installere en gratis fjernbetjening fra hjemmesiden www.adgangforalle.dk

Sidst opdateret: 12.06.2018