Om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) er en styrelse under Transport- og Boligministeriet med arbejdsopgaver, der er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder samt boligsektoren. Færdselsstyrelsen, der har domicil i Ribe, er en del af TBST.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ansvar for en lang række myndighedsopgaver inden for områderne jernbane, luftfart, vejtransport, bilteknik, færdselsområdet, postområdet samt kollektiv trafik. Endvidere varetager styrelsen opgaver inden for VVM-godkendelser for vej, jernbane og havne, maritim sikring på havneområdet og har ansvaret for driften af Bornholms Lufthavn. Endelig regulerer styrelsen rammerne for boligsektoren, dansk byggeri og fremtidens bygninger.

Styrelsen har i alt cirka 560 medarbejdere, der er fordelt på tre afdelinger med underliggende kontorer:

• Afdeling for luftfart og jernbanesikkerhed
• Afdeling for bolig, byggeri, plan og klima
• Afdeling for ressourcer og stab

Hertil kommer Færdselsstyrelsen og Bornholms Lufthavn, der begge er en del af TBST.

Både afdelingernes og Færdselsstyrelsens opgaver er placeret mellem det politiske niveau og virksomhederne i de pågældende brancher.

Under menupunktet Organisation kan du læse mere om, hvad de enkelte centre i styrelsen beskæftiger sig med.
Du kan også læse om styrelsens resultatkontrakt med Transport- og Boligministeriet, udbud i styrelsen og styrelsens mission, vision og værdier.

Mere information

Mål- og resultatplan
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens mål- og resultatplan 2019 (Pdf)

Mål- og resultatplanens driftsdokument
Driftsdokument 2019 (Pdf)

Årsrapport og Resultater
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årsrapport 2018 (Pdf)
Præstationsafhængig løn 2018 (Pdf)

Tilsynsprincipper

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsynsprincipper

Reguleringsprincipper

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens reguleringsprincipper (Pdf)

Godkendelsesprincipper

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelsesprincipper (Pdf)

Delegationsbekendtgørelse 2018
Om styrelsen opgaver og beføjelser (Pdf)

Oplæsning
Vil du have teksten på hjemmesiden læst op, kan du hente og installere en gratis fjernbetjening fra hjemmesiden www.adgangforalle.dk

Sidst opdateret: 08.10.2019