Digital Post

Den 1. november 2014 blev det obligatorisk for alle borgere (over 15 år) og virksomheder at kunne modtage Digital Post fra det offentlige. Dette med mindre, at du er fritaget for Digital Post.

Hvad er Digital Post
Den 1. november 2014 blev det lovpligtig at kunne modtage Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk tilmelding af alle over 15 år med dansk bopæl og CPR-nummer, som ikke inden den 1. november 2014 selv havde tilmeldt sig eller var blevet fritaget fra Digital Post.

Det betyder, at offentlige myndigheder nu sender digitale meddelelser til dig, og det er dit ansvar at huske at tjekke din Digitale Post.

De borgere, der er i stand til at modtage posten digitalt skal. De borgere, der ikke er i stand til at modtage posten digitalt, og lever op til mindst én af fritagelsesgrundene, kan blive fritaget og fortsætte med at modtage post fra det offentlige på papir som hidtil. Læs mere under "Hvem kan blive fritaget".


Sådan læser du din Digitale Post

Du læser din digitale post fra det offentlige enten på borger.dk eller i e-Boks.dk, alt efter hvad du foretrækker. Uanset om du logger på borger.dk eller e-Boks.dk, er det den samme indbakke og den samme digitale post, du ser. Sådan læser du din digitale post:

  • Du skal bruge din NemID, når du logger på borger.dk eller på e-Boks.dk. Har du ikke NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu eller i borgerservice
  • På borger.dk taster du www.borger.dk/post eller klikker på Digital Post øverst på siden. Herefter logger du på med din NemID
  • På e-Boks.dk taster du www.e-Boks.dk og klikker på 'Log på privat'. Herefter logger du på med din NemID


Send post til det offentlige

Du kan også sende Digital Post til det offentlige via den digitale postkasse. Det kan f.eks. være nødvendigt i forbindelse med ansøgninger, som indeholder personfølsomme oplysninger.

Hvem kan blive fritaget for Digital Post?
Hvis du ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan du blive fritaget, hvis du opfylder mindst en af fritagelsesgrundene. Fritagelse har været mulig fra den 1. marts 2014.

Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du:

  • Ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted
  • Har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt
  • Er registreret som udrejst af Danmark
  • Er blevet hjemløs
  • Har sproglige vanskeligheder
  • Har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID

For at blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige skal du som udgangspunkt møde personligt op på din lokale borgerservice. Her får du en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst én af fritagelsesgrundene. Du vil blive bedt om at vise legitimation. Du kan få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige.

Mere information
Sidst opdateret: 14.11.2018