Organisation

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse i Transport- og Boligministeriet og har cirka 480 medarbejdere.

Organisationsdiagram
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen består af en direktion og fire faglige centre, stabsfunktioner og Færdselsstyrelsen. Du kan læse mere om centrenes arbejdsområder og nedenfor få et indblik i direktionens og direktionssekretariatets opgaver.


(klik på billedet for at forstørre)

Direktion

Direktionen varetager den strategiske ledelse og udvikling af styrelsen samt tværgående koordinering. Direktionen består af:
  • Carsten Falk Hansen, direktør
  • Lars Colding Laustrup, vicedirektør
  • Kåre Clemmesen, vicedirektør
  • Lise Aaen Kobberholm, vicedirektør
  • Stefan Søsted, færdselsdirektør
Sidst opdateret: 03.09.2019