Organisation

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse i Transport- og Boligministeriet og har cirka 480 medarbejdere.

Organisationsdiagram
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen består af en direktion og fire faglige centre, stabsfunktioner og Færdselsstyrelsen. Du kan læse mere om centrenes arbejdsområder og nedenfor få et indblik i direktionens og direktionssekretariatets opgaver.


(klik på billedet for at forstørre)

Direktion

Direktionen varetager den strategiske ledelse og udvikling af styrelsen samt tværgående koordinering. Direktionen består af:
  • Carsten Falk Hansen, direktør
  • Lars Colding Laustrup, vicedirektør
  • Kåre Clemmesen, vicedirektør
  • Lise Aaen Kobberholm, vicedirektør
  • Stefan Søsted, færdselsdirektør

Direktionssekretariat

Direktionssekretariatet varetager koordinationen af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens samt Færdselsstyrelsens ministerbetjeningssager, kontakt med presse og medier samt en række ledelsesstøttefunktioner, herunder strategisk arbejde og sekretariatsbistand til direktionsmedlemmer og ledelsesgruppen mv.

Sekretariatschef: Theo Rabenberg
Direktionsforankring:
Lars Colding Laustrup

Juridisk sekretariat

Juridisk sekretariats funktion er at kvalitetssikre og ensarte styrelsens regelarbejde og forvaltningspraksis på tværs af styrelsen. Sekretariatet varetager rollen som sparringspartner for både direktionen og fagcentrene i juridiske spørgsmål. Sekretariatet samarbejder med fagcentrene om at skabe og sikre en ensartet linje i forbindelse med bekendtgørelses- og reguleringsarbejdet.

Juridisk chef:
Tina Tolstrup Bak Jensen
Direktionsforankring:
Lars Colding Laustrup
Sidst opdateret: 28.06.2019