Udbud i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Reglerne for udbud i staten indebærer blandt andet at opgaver, som vil kunne udføres af eksterne leverandører, med passende mellemrum sendes i udbud. Det indebærer, at statsinstitutioner skal gennemgå deres opgaveportefølje for at identificere de opgaver, der er udbudsegnede.

Hvorvidt en opgave er udbudsegnet afhænger blandt andet af, om der er tale om en myndighedsopgave, om opgaven har en tilstrækkelig volumen, om opgaven kan kravspecificeres, om andre offentlige myndigheder har udbudt opgaven med gode resultater, og om der er et velfungerende marked at udbyde opgaven på.

Som privat leverandør kan du søge vejledning i udbudspolitikken via linket til udbudsportalen.dk eller Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside under 'Mere information'.

Se aktuelle udbud i kolonne til venstre.

 

Sidst opdateret: 13.02.2019