Program for informationmøde

Her finder du programmet for informationmødet vedrørende Brexit, som blev afholdt den 20. februar 2019.

Kl. 13.00-14.00 - Fælles informationsmøde
 • Velkomsttale og generel information om mødeprogrammet.
 • Oplæg 1: Information om den generelle status for Brexit samt TRM/TBST’s hidtidige og aktuelle arbejde med Brexit på det transport- og byggepolitiske område. 

 • Oplæg 2: Information om det EM/ERST’s hidtidige og aktuelle arbejde på det erhvervspolitiske område, herunder information om de regulatoriske konsekvenser af Storbritanniens udtræden af det indre marked.

Kl. 14.15-16.00 - Sektorspecifikt informationsmøde - luftfart
 • Emne 1: Security
 • Emne 2: Safety
 • Emne 3: Markedsadgang
 • Emne 4: Facilitation
 • Emne 5: Andet

 

Kl. 14.15-16.00 - Sektorspecifikt informationsmøde - vejtransport

 • Emne 1: International transport og CEMT-tilladelser
 • Emne 2: Kørekort og kvalifikationsbeviser
 • Emne 3: Køre-/hviletider
 • Emne 4: Typegodkendelser
 • Emne 5: Andet


Kl. 14.15-16.00 - Sektorspecifikt informationsmøde - byggeri
 • Emne 1: Byggematerialer
Sidst opdateret: 09.07.2019