Demenspuljen 2018
05.01.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens demenspulje indeholder midler til mindre ombygninger eller nyindretning af eksisterende plejeboliger. Der er ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Ejere af plejeboliger hvor demente borgere er en del af målgruppen kan ansøge om midler i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Demenspulje. Puljen indeholder 28,5 mio. kr., og midlerne bliver uddelt til mindre ombygninger eller nyindretning af eksisterende plejeboliger, der opfylder særlige behov hos beboere med demens. Derudover yder puljen tilskud til rådgivningsydelser til udarbejdelse af handlingsplaner, som anbefaler tiltag for forbedring af plejeboligers demensegnethed.

Demenspuljen er åben for ansøgning om midlerne fra den 1. februar til ansøgningsfristen den 15. marts 2018.
Mere information
Kontakt
Specialkonsulent
Per Darger
Fuldmægtig
Søren Buggeskov
Sidst opdateret: 05.01.2018