Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sammenskriver gældende regler om drift af almene boliger m.v. i én samlet bekendtgørelse
09.02.2018

Den nye bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. er en sammenskrivning af allerede gældende regler og indeholder derfor ikke nye ændringer.

Bekendtgørelse nr. 1540 af 16. december 2013 om drift af almene boliger m.v. er blevet ændret adskillige gange. Derfor udsteder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en ny bekendtgørelse, der er en sammenskrivning af de allerede gældende regler.

Derudover er det forventet, at der i begyndelsen af 2018 bliver udsendt to vejledninger inden for bekendtgørelsens område. Det drejer sig dels om en opdateret vejledning om styring af den almene boligsektor og dels om en ny vejledning om egenkontrol i almene boligorganisationer. Samlet set vil den nye bekendtgørelse sammen med vejledningsmaterialet, give et forenklet og bedre overblik over de gældende regler på området.

Den nye bekendtgørelse har ikke været i høring før udstedelsen, da der ikke er foretaget ændringer i de gældende regler. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. februar 2018.
Kontakt
Specialkonsulent
Jacob Østlund Jacobsen
Sidst opdateret: 09.02.2018