Høring over nye regler om ændring af boligsammensætningen i hårde ghettoområder
26.10.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en nye bekendtgørelse, som fastsætter regler for en ændring af boligsammensætningen i de ”hårde ghettoområder”. Bekendtgørelsen er sendt i høring med svarfrist den 22. november 2018 kl. 12.00.

Et hårdt ghettoområde er et udsat boligområde, der fem gange i træk har været på den liste over ghettoområder, som transport-, bygnings- og boligministeren offentliggør hvert år den 1. december.

Den nye bekendtgørelse indeholder bestemmelser, der sigter på at modvirke ghettoer i disse områder gennem en ændring af de fysiske strukturer, som på nuværende tidspunkt næsten udelukkende består af familieboliger. Ifølge de nye regler skal boligorganisationer, som har afdelinger i hårde ghettoområder, udarbejde en udviklingsplan med henblik på at nedbringe andelen af almene familieboliger i området til højst 40 pct. inden 2030.

Bekendtgørelsen fastsætter samtidig muligheden for at give påbud til boligorganisationer om at afvikle hårde ghettoområder. Den beskriver betingelserne for påbud og den afviklingsplan, der vil skulle udarbejdes i disse tilfælde.

Den nye bekendtgørelse er en udmøntning af en ændring af almenboligloven (L38), som er fremsat den 3. oktober 2018, og som på nuværende tidspunkt behandles i Folketinget. Desuden er bekendtgørelsen en udmøntning af et ændringsforslag til lovforslaget, som er sendt i høring af transport-, bygnings- og boligministeren den 4. oktober 2018.

Bekendtgørelsens ikrafttræden forudsætter, at lovforslaget vedtages. Det forventes, at den træder i kraft samtidig med loven den 1. december 2018.
Sidst opdateret: 26.10.2018