Høring over nye regler om udlejning af almene boliger
26.10.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ændring af udlejningsbekendtgørelsen, som skal modvirke etablering og opretholdelse af udsatte boligområder, herunder ”hårde ghettoområder”. Bekendtgørelsen er sendt i høring med frist den 22. november 2018 kl. 12.00.

Et hårdt ghettoområde er et udsat boligområde, der fem gange i træk har været på den liste over ghettoområder, som transport-, bygnings- og boligministeren offentliggør hvert år den 1. december.

Ændringen af udlejningsbekendtgørelsen skal ændre beboersammensætningen i disse boligområder, bl.a. gennem nye regler for anvisning og udlejning af almene familieboliger.  Fremover vil en boligsøgende på integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp ikke kunne flytte ind i et udsat boligområde.

Bekendtgørelsesudkastet indeholder følgende ændringer:
  1. Der indføres en ny bestemmelse, som gør det muligt for boligorganisationerne at opnotere lejere i hårde ghettoområder til en oprykningsventeliste uden at opkræve gebyr.
  2. Følgende paragraf i eksisterende bekendtgørelse revideres:  § 28, stk. 1, om afvisning af boligsøgende, der har fået opsagt eller ophævet et andet lejemål i samme boligområde.
  3. Der gives hjemmel til, at boligorganisationen kan kræve en straffeattest, før der bliver indgået lejekontrakt.
  4. Der indføres nye bestemmelser om afvisning af visse boligsøgende i hårde ghettoområder og om dispensation fra afvisningsbestemmelsen.
Ændringerne i udlejningsbekendtgørelsen er en udmøntning af en ændring af almenboligloven (L38), som er fremsat af transport-, bygnings- og boligministeren den 3. oktober 2018 og på nuværende tidspunkt ligger til behandling i Folketinget. Bekendtgørelsens ikrafttræden forudsætter, at lovforslaget vedtages. Det forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft samtidig med loven den 1. december 2018.
Sidst opdateret: 26.10.2018