Høring over ændret gebyrbekendtgørelse på byggeområdet
25.04.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ændret gebyrbekendtgørelse på byggeområdet. Ændringen består i, at gebyret for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV-gebyret) er tilføjet til bekendtgørelsen. Udkastet har høringsfrist den 21. maj 2018.

GDV-gebyret har tidligere været reguleret i bekendtgørelse nr. 32 af 21. januar 2013 om betaling for behandling af ansøgninger om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand.

Ved tilføjelsen af GDV-gebyret til den samlede gebyrbekendtgørelse på byggeområdet, sker der samtidig en regulering af gebyret. Fra den 1. juli 2018 vil gebyret blive faktureret efter regning på baggrund af styrelsens tidsforbrug, og timesatsen fastsættes til 990 kr. pr. time.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil kontakte virksomheder med igangværende godkendelsessager, der forventes afsluttet efter den 1. juli 2018 for at afklare, hvorvidt de ønsker, at sagsbehandlingen fortsættes efter de nye regler.

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal sendes til info@tbst.dk med cc til styi@tbst.dk senest den 21. maj 2018. Mærk venligst bemærkningen med: ”j.nr. TS00108-00078”.
Mere information
Kontakt

 
Sidst opdateret: 25.04.2018