Ny vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere
01.05.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop offentliggjort vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere. Vejledningen henvender sig primært til certificeringsorganerne.

Den 1. januar 2018 trådte bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet i kraft. Med certificeringsordningen kan ansøgere om byggetilladelse undtages fra teknisk byggesagsbehandling, hvis der til projektet er tilknyttet en certificeret statiker og en certificeret brandrådgiver.

Bekendtgørelsen fastsætter kompetence- og kvalifikationskravene til dem, der certificeres som statikere og brandrådgivere. Herudover fastsætter den kravene til de virksomheder, der akkrediteres som certificeringsorganer.

Den nye vejledning henvender sig primært til de certificerende organer, og uddyber kravene i bekendtgørelsen, herunder krav om certificeringsorganets bedømmelse af kompetencer ved certificering og re-certificering.
Sidst opdateret: 01.05.2018