Ny gebyrbekendtgørelse på byggeområdet
04.06.2018

Gebyret for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand reguleres.

GDV-gebyret er skrevet ind i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrbekendtgørelse på Byggeområdet. Det har tidligere været reguleret i bekendtgørelse nr. 32 af 21. januar 2013 om betaling for behandling af ansøgninger om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand. Ved tilføjelsen af GDV-gebyret til den samlede gebyrbekendtgørelse på byggeområdet, sker der samtidigt en regulering af gebyret. Fra den 1. juli 2018 vil gebyret blive faktureret efter regning på baggrund af styrelsens tidsforbrug, og timesatsen fastsættes til 990 kr. pr. time.
Sidst opdateret: 06.06.2018