Undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger mv.
09.10.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 6. august 2018 igangsat en brand- og byggeteknisk undersøgelse af branden, der opstod på Farsøhthus Plejecenter den 3. august 2018. Undersøgelsen blev igangsat i tråd med styrelsens praksis for at undersøge større ulykker i bygninger med henblik på at afdække de nærmere omstændigheder for ulykkesforløbet og at sikre, at byggelovgivningen fastsætter et forsvarligt personsikkerhedsniveau.

Disse undersøgelser sker med afsæt i byggeloven, som ved større ulykker giver mulighed for at der kan iværksættes en undersøgelse af de tekniske årsager til ulykken samt de begivenhedsforløb, der har ført til ulykken.

Undersøgelsen blev udført af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) på vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Den endelige rapport kan findes via linket i menuen til højre.

Som opfølgning på branden på Farsøhthus Plejecenter har transport-, bygnings- og boligministeren bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at foretage en undersøgelse af brandsikkerheden i plejeboliger m.v.

Niras har på vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen igangsat denne undersøgelse den 9. oktober 2018.

Undersøgelsen er nu afsluttet, og Niras har udarbejdet en rapport, hvori undersøgelsens resultater er sammenfattet.

Rapporten kan læses her.


Sidst opdateret: 19.03.2019