Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen reviderer gebyrbekendtgørelse på byggeområdet.
01.11.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer på byggeområdet i 2019. Udkastet fastsætter gebyret for byggeskadeforsikring og for ansøgninger til kommunalbestyrelser efter byggeloven, samt gebyret for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand. Høringsfristen er den 19. november 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen regulerer gebyrer på byggeområdet gældende for 2019.

Gebyret for byggeskadeforsikring fastholdes på 0 kr. i 2019 med henblik på at nedbringe opsparingen i ordningen.

Gebyret for ansøgninger efter byggeloven som betales til kommunalbestyrelser bliver reguleret fra 1.038 kr. i 2018 til 1.048 kr. i 2019.

Gebyr for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand faktureres i 2019 fortsat efter regning på baggrund af styrelsens tidsforbrug. Timesatsen reguleres til 1.350 kr. i 2019 fra 990 kr. i 2018.

Stigningen i gebyrsatsen skyldes, at der fortsat er et stort underskud på ordningen. Der forventes endvidere færre fakturerbare timer i 2019, som konsekvens af at den tidligere sagspukkel er blevet afviklet. Det oparbejdede underskud på ordningen skal derfor fordeles på færre timer fremover, hvilket medfører, at satsen stiger.    

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal sendes til info@tbst.dk, cc til anrh@tbst.dk senest den 19. november 2018. Mærk venligst j.nr. TS00108-00091 i emnefeltet.
Mere information
Kontakt
Fuldmægtig
Annemette Riis-Hansen
Sidst opdateret: 01.11.2018