Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer gebyrsatserne på byggeområdet
18.12.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, der opdaterer styrelsens gebyrsatser på byggeområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Gebyret for byggeskadeforsikring bliver fastholdt på 0 kr. i 2019 med henblik på at nedbringe opsparingen i ordningen.

Gebyret for ansøgninger efter byggeloven, som betales til kommunalbestyrelser, bliver reguleret til 1.048 kr. i 2019 fra 1.038 kr. i 2018.

Gebyr for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand vil fortsat blive faktureret efter regning i 2019 på baggrund af styrelsens tidsforbrug. Timesatsen bliver reguleret til 1.350 kr. i 2019 fra 990 kr. i 2018.
Kontakt
Fuldmægtig
Annemette Riis-Hansen
Sidst opdateret: 18.12.2018