Ændring af bygningsreglement 2018 og to certificeringsbekendtgørelser
26.03.2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender udkast til tre bekendtgørelsesændringer på byggeområdet i høring. Ændringerne skal sikre en overensstemmelse mellem reglerne i bygningsreglement 2018 og to certificeringsbekendtgørelser. Der er høringsfrist for bemærkninger den 1. maj 2019.

De tre bekendtgørelser som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender i høring er:
  • bygningsreglementet 2018 (BR18),
  • bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet,
  • bekendtgørelse om transportable konstruktioner.
De tre bekendtgørelser ændres samtidig, da ændringerne i BR18 bevirker konsekvensændringer i både certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet og certificeringsordning for transportable konstruktioner. Formålet med ændringerne er bl.a. at sikre en overensstemmelse mellem reglerne i BR18, og i de to certificeringsbekendtgørelser.

Ændring af BR18 indeholder bl.a. bestemmelser, der:
  • præciserer reglerne for skurvogne opstillet på en byggeplads.
  • undtager visse transportable konstruktioner, som Forsvaret og Beredskabsstyrelsen bruger, fra kravet om byggetilladelse. 
  • samler og præciserer reglerne for transportable konstruktioner samt for camping-, festival- og salgsområder.
Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet bliver ændret, så ordningen indeholder bestemmelser, der:
  • forpligter certificeringsorganet til at orientere kommunalbestyrelsen, hvis der er er væsentlige fejl i byggeriet eller hvis en certificeret mister sin certificering.
  • forenkler systemet for opretholdelse af certificering.
  • præciserer reglerne for den certificerede statikers og brandrådgives virke.
Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner ændres til at indeholde bestemmelser, der:
  • præciserer og opdaterer reglerne for certificering af transportable konstruktioner. Høringsfristen er den 1. maj 2019.
Læs de tre udkast til bekendtgørelser samt høringsbrev via linket i højre kolonne.
Kontakt
Fuldmægtig
Emil Hundrup Rasmussen
Specialkonsulent
Mia Lee
Sidst opdateret: 27.03.2019