Bygningsreglementet og to bekendtgørelser om certificeringsordninger ændres
05.07.2019

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har netop udstedt ændringer i bygningsreglementet 2018 (BR18) samt i to certificeringsbekendtgørelser. Ændringerne træder i kraft den 5. juli 2019.

Ændringerne i BR18 medfører konsekvenser for både certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold bygningsreglementet og for certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Når ændringerne sker samtidig, er det således for at sikre, at der er overensstemmelse mellem reglerne i BR18 og i de to certificeringsbekendtgørelser. Dette gælder særligt bestemmelserne om transportable konstruktioner, herunder hvornår der må overnattes på byggepladser.

Derudover forpligtes certificeringsorganerne på brand- og konstruktionsområdet til at orientere kommunalbestyrelsen, hvis der er væsentlige fejl i byggeriet eller hvis en certificeret brandrådgiver eller statiker mister sin certificering.

Du kan læse bekendtgørelserne samt høringsmaterialet via linket i spalten til højre.
Sidst opdateret: 05.07.2019