Ny udgave af 4 BL'er, herunder BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller
26.03.2013

Med gyldighed fra den 15. april 2013 har Trafikstyrelsen udgivet:

  • BL 3-11, Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller, 1. udgave af 21. marts 2013 
  • BL 3-10 A, Bestemmelser om ændring af BL 3-10 om luftfartshindringer, 1. udgave af 21. marts 2013
  • BL 10-2, Bestemmelser om flyvning med udenlandske statsluftfartøjer 3. udgave af 22. marts 2013 
  • BL 6-03 A, Bestemmelser om ændring af BL 6-03 om certificering generelt, 1. udgave af 22. marts 2013.

BL 3-11
Denne Bl er helt ny og omhandler luftfartsafmærkning af vindmøller, der indeholder følgende grundlæggende elementer: 

    For møller under 150 meter fastsættes ensartede, simple regler, hvorefter der som hovedregel ikke er krav om lysafmærkning, med mindre møllerne befinder sig på kritiske lokaliteter. Møller på 100-150 meter skal dog generelt have fast rødt natlys på nacellen af hensyn til Forsvarets beredskabsflyvninger. 

    For møller over 150 meter er der introduceret en individuel risikobaseret vurdering af løsninger og sikkerhedsforhold - med generel accept af bred forsøgsvirksomhed.

Der er herved lagt op til: 
     Enkle og overskuelige regler for møller under 150 meter, og 
    ”Soft law” for møller over 150 meter.

Det følger af BL’en, at der er en vejledning for afmærkning af vindmøller over 150 m. Vejledningen er under udarbejdelse i samarbejde med relevante interessenter. Således vil projekter, der følger vejledningen, som udgangspunkt kunne forventes at blive godkendt.

 

BL 3-10 A
Som en konsekvens af de nye regler om luftfartsafmærkning af vindmøller ophæves afsnit 8 i BL 3-10 om luftfartshindringer, der udgør de eksisterende regler om luftfartsafmærkning. Dette gøres ved BL 3-10 A om ændring af BL 3-10.

 

BL 10-2
BL 10-2, vedrører en ændring, der alene har betydning for udenlandske luftfartsselskaber, der udfører statsflyvning. Ansøgninger om tilladelse til at udføre sådanne flyvninger, skal fra den 15. april 2013 sendes til Naviair i stedet for som hidtil til Trafikstyrelsen.

 

BL 6-03 A
BL 6-03 A er alene en redaktionel præcisering og foretages for at bringe BL’en i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Det er således i afsnit 2 om ”Anvendelsesområde” tydeliggjort, at BL’en kun gælder i det omfang, andet ikke følger af EU-forordninger.

 

Høring:
Udkast til BL 3-11 har været i en bred offentlig høring, og der er udarbejdet ”comment response sheet”, hvori de enkelte høringssvar og Trafikstyrelsens reaktion herpå er gengivet.

BL 10-2 har ikke været på offentlig høring, da den alene vedrører en ændret ansøgningsprocedure for visse udenlandske selskaber, men der vil blive udsendt en ny vejledning til de udenlandske ambassader herom.

Ændrings-BL’erne har heller ikke været på offentlig høring, da der alene er tale om en konsekvensændring (BL 3-10 A) og en redaktionel præcisering (BL 6-03 A).

 

Mere information
Sidst opdateret: 05.11.2014