Ophør af udsendelse af AIC C lister og publicering af Airworthiness Directives
20.03.2013

Trafikstyrelsen ophører fra den 3. maj 2013 med at udsende AIC C lister og publicere Airworthiness Directives på www.trafikstyrelsen.dk.

Ejer/brugers forpligtelse
En ejer eller bruger af et luftfartøj er altid forpligtet til selv at holde sig underrettet om gældende Airworthiness Directives fra State of Design og EASA, der berører vedkommendes materiel, herunder dele og apparatur.

EASA luftfartøjer
Siden 28. september 2003 har EASA publiceret eller udstedt Airworthiness Directives for EASA godkendte luftfartøjer, motorer, propeller og udstyr i EU medlemsstaterne på EASA’s hjemmeside.
Ejere og/eller brugere skal derfor orientere sig om og hente Airworthiness Directives direkte derfra.
Airworthiness Directives udstedt før 28. september 2003 skal findes hos de nationale luftfartsmyndigheder, jf. links nedenfor.

Annex II luftfartøjer
Der er en række luftfartøjstyper (med tilhørende motorer, propeller, dele og apparatur), som EASA ikke har taget ansvaret for, og som derfor forbliver under de nationale bestemmelser for civil luftfart.

Airworthiness Directives skal findes hos de nationale luftfartsmyndigheder, der er State of Design for det berørte materiel eller dele og udstyr, jf. liste med links i boksen til højre.

Trafikstyrelsen udsender den sidste AIC C liste og publicerer de sidste Airworthiness Directives på www.trafikstyrelsen.dk den 2. maj 2013. Herefter vil det være ejer/brugers eget ansvar at holde sig orienteret om udstedte Airworthiness Directives.

Danske Luftdygtighedsdirektiver udstedt af Trafikstyrelsen vil selvfølgelig stadig blive publiceret på www.trafikstyrelsen.dk.

Sidst opdateret: 20.03.2013