Høring om “Requirements for ATM/ANS providers and the safety oversight thereof”
22.05.2013

Det europæiske sikkerhedsagentur (EASA) har indledt høringsfasen (Notice of Proposed Amendment (NPA)) af “Requirements for ATM/ANS providers and the safety oversight thereof”. Høringsfristen udløber 12. august 2013.

Materialet i NPA'en er en konsolidering af Forordning 1034/2011 og 1035/2011, hvor den foreslåede forordning er udvidet med MET-specifikke krav, krav til Luftrumsstyring og Lufttrafikregulering og krav til Air Traffic Safety Electronic Personnel (ATSEP) mv. Det væsentligste formål med den konsoliderede tekst er opretholdelse af et højt sikkerhedsniveau, muliggøre en smidig overgang, og sikre en lovgivningsmæssig effektivitet på området for ATM/ANS. Det specifikke mål er at mindske risici forbundet med stigningen i lufttrafikken, og øgningen af kompleksiteten i ATM/ANS-systemet.

Forslagene tager sigte på:

 • Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EASA’s "grundforordning"), og på at omsætte/transponere visse af bestemmelserne i ICAO Annex 3 ift. de meteorologiske tjenesteyderes krav;
 • Tilpasse Safety Management Systems (SMS) bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011 med SMS krav inden for rammerne af ICAO SMS og Management Systemets krav i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1034/2011 med ICAO’s State Safety Programme (SSP) krav;
 • Tilpasse omfanget af kravene til de kompetente myndigheder ift. kravene til ATM/ANS-udøvere;
 • Indførelse af krav til ledelsessystemer og strømline kravene til kvalitetsstyringssystemer for alle ATM/ANS-ydere;
 • Gennemførelse af de væsentlige krav til menneskelige faktorer for flyveledere, og
 • Indførelse af uddannelse og kompetencevurderingskrav til ATSEPs (Air Traffic Safety Electronics Personnel).

NPA'en består af 5 dele – og kan ses af følgende link: http://easa.europa.eu/rulemaking/notices-of-proposed-amendment-NPA.php
Materialet er også uploaded og åben for kommentering i Comment Response Tool (CRT) (http://hub.easa.europa.eu/crt/).

 • Del A vedrører Explanatory Note, som bl.a. indeholder en oversigt over de foreslåede justeringer til de enkelte artikler med henvisning til artiklerne i 1034/1035;
 • Del B vedrører Implementing Rule (IR);
 • Del C vedrører Acceptable Means of Compliance (AMC) & Guidance Material (GM);
 • Del D vedrører Regulatory Impact Assessment;
 • Del E vedrører Appendix VII to the Explanatory Note (ICAO Annex 3/MET-relateret).

Forslaget til gennemførelsesforordningen (IR) Del B er inddelt som følger: Cover Regulation, Annex I (Gen. Requirements), Annex II (General Common Requirements for ATM/ANS), Annex III (Spec. requirements for ATS), Annex IV (Additional requirements for MET), Annex V (Additional requirements for AIS), Annex VI (Spec. requirements for DAT (reserveret til fremtidig brug)), Annex VII (Additionall organizational requirements for CNS), Annex VIII (Techn. Requirements for ATFM), Annex IX (Spec. requirements for ASM (reserveret til fremtidig brug)), Annex X (Spec. requirements for ASD (Airspace Design - reserveret til fremtidig brug)), Annex XI (Requirements for Network manager) og Annex XII (Specific requirements for ATSEP).

Endelig afholder EASA en offentlig tilgængelig Workshop den 2. juli 2013 i Köln. Detaljer om Workshop’en og tilmelding fremgår af følgende link:
http://easa.europa.eu/events/events.php?startdate=02-07-2013&page=EASA_Workshop_%E2%80%9CNPA_on_the_Requirements_for_ATM%2FANS_providers_and_the_safety_oversight_thereof%E2%80%9D

 

Sidst opdateret: 13.02.2014