Afgifts- og gebyrreform inden for luftfarten sparer millioner hvert eneste år
14.06.2013

- og er til stor glæde for både flyselskaber og passagerer

En samlet dansk luftfartsbranche står bag en stor afgifts- og gebyrreform på luftfartsområdet, som Trafikstyrelsen nu gennemfører.

Med ændringerne afskaffes de nuværende afgifter og årsgebyrer og der indføres i stedet et safety-bidrag på 6 kr. pr. afrejsende flypassagerer. Samtidig gennemføres en gebyrreform, der for de tilbageværende gebyrer medfører en større sammenhæng mellem Trafikstyrelsens ressourceanvendelse på sagsbehandlingen og det gebyr, som opkræves for opgaven.

Ændringerne betyder, at danske luftfartsselskaber, lufthavne, flyejere, flyveelever og flyskoler mv. under ét får nedsat deres nuværende betaling til Trafikstyrelsen. Samtidig kommer de udenlandske luftfartsselskaber til at bidrage til de tilsynsydelser, som de også nyder godt af.

For de store flyselskaber drejer det sig om anseelige millionbeløb. Derfor har den danske luftfartsbranche også udtryk begejstring for hele omlægningen. For nu er det ikke længere udelukkende danske luftfartsselskaber, der betaler for det tilsyn, som Trafikstyrelsen udfører. Nu skal de udenlandske selskaber også betale for servicen. Løsningen er funderet i ændring af Luftfartsloven, anbefalet af et enigt luftfartsudvalg.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler i forbindelse med gebyrreformen:
”Som minister for den danske luftfart er jeg meget tilfreds med, at et samarbejde med luftfartsbranchen har resulteret i en afregningsmodel, der både gavner selskaber og passagerer. ”

”Det er i sagens natur er rimelig fordeling, at man betaler de samme penge, for den samme ydelse. Med afgifts- og gebyrreformen er det, hvad kunderne opnår,” forklarer Henrik Dam Kristensen.

En fusion med stor økonomisk gevinst
Samlet set vil overgangen til safety-bidraget og gebyrreformen medføre en besparelse eller en uændret betaling også for langt de fleste private/foreningsbaserede brugere af den civile luftfart. Det skyldes ikke kun indførelsen af safety-bidraget.

”Sammenlægningen af Færdselsstyrelsen, Statens Luftfartsvæsen og Trafikstyrelsen i 2010 har resulteret i, at vi har været i stand til at effektivisere på en række parametre. Dette betyder helt konkret, at Trafikstyrelsens myndighedsudøvelse er blevet billigere. Og det kommer nu de danske flyselskaber og luftfartsbranchen til gode,” fortæller stabschef Anne Heckscher Niebuhr og fortsætter:

”Ved at effektivisere og omstrukturere sparer vi på luftfartsområdet ca. 15 millioner om året og de penge ryger direkte tilbage til brugerne. Det er meget tilfredsstillende at kunne sørge for at hjælpe en branche, der er under pres”, afslutter hun.
Sidst opdateret: 18.06.2013