Med virkning fra den 1. juli 2013 har Trafikstyrelsen udgivet BL 8-10 A
02.07.2013

BL 8-10 A indeholder de ændringer, som er en følge af ændringen af luftfartsloven omkring opgaverne for Havarikommissionen for Civil luftfart og Jernbane (HCLJ). Ændringerne har ikke virkning for Færøerne og Grønland, hvor BL 8-10, 3. udgave af 10. Februar 2009 fortsat vil være gældende i uændret form

BL 8-10 A fastlægger, at flyvehændelser (hændelser) fra den 1. juli 2013 skal indberettes til Trafikstyrelsen.

Endvidere er meddelelsespligten til HCLJ med hensyn til flyvehavarier (havarier) og alvorlige flyvehændelser (alvorlige hændelser) ændret pr. 1. juli 2013.

Sidst opdateret: 31.01.2018