Trafikstyrelsen etablerer et dialogforum om droner
14.06.2013

Her vil Trafikstyrelsen give professionelle interessenter mulighed for at komme til orde, så Danmark kan være med fremme i feltet i forhold til anvendelsen af droner.

Udvikling og drift af ubemandede luftfartøjer – civile droner eller UAV (Unmaned Airborne Vehicle) - er i disse år i rivende udvikling.
Markedsprisen på disse luftfartøjer er så lav, at indkøb, og dermed brugen af dem, er tilgængelig for enhver.

Der hersker ingen tvivl om, at der er et stort udviklingspotentiale, og vi kan i fremtiden opleve store fordele ved brug af droner inden for mange områder – det være sig både praktisk og økonomisk. Dette skal naturligvis ske, således at sikkerheden og privatlivets fred opretholdes.

Derfor inviterer Trafikstyrelsen en bred kreds af professionelle interessenter (godkendte virksomheder, brancheforeninger, unioner, klubber, myndigheder mfl.) til at deltage i et dialogforum med fokus på udvikling og sikker anvendelse af droner.

Vi opfordrer evt. interesserede virksomheder til at kontakte deres brancheforening/erhvervsorganisation, som indbydes til mødet.
Kontakt
Luftfartsinspektør
Henrik Michelsen
Sidst opdateret: 14.06.2013