Nye lovbekendtgørelser på luftfartsområdet
29.08.2013

Trafikstyrelsen har udgivet to nye lovbekendtgørelser på luftfartsområdet: 

• Bekendtgørelse nr. 1035 af 28. august 2013 af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

• Bekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013 af lov om luftfart

Lovbekendtgørelserne er udelukkende en sammenskrivning af gældende love, hvilket vil sige, at der ikke er ændringer i disse love rent indholdsmæssigt.

Bekendtgørelsen af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer indeholder - udover ændringer i 1990, 1992 og 1995 - den seneste ændring af rettighedsregistreringsloven, jf. lov nr. 655 af 12. juni 2013. Denne ændring indebar en navneændring af registreringsmyndigheden, så det blev fastslået, at de opgaver, der i loven er henlagt til det tidligere Statens Luftfartsvæsen, nu varetages af Trafikstyrelsen.

Bekendtgørelsen af lov om luftfart indeholder de seneste ændringer af luftfartsloven, jf. lov nr. 654 af 12. juni 2013 og lov nr. 655 af 12. juni 2013. Disse ændringer indebar blandt andet en omlægning af modellen for betaling for offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, ændringer af Havarikommissionens opgaver samt indførelsen af beredskabsbestemmelser på luftfartsområdet.

Sidst opdateret: 29.08.2013