Udkast til ny BL 7-23 sendt i høring
13.08.2013

Trafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny udgave af BL 7-23, Bestemmelser om automatisk rekordring af talekommunikation og data, og udkastet er for nylig sendt i høring med frist den 10. september 2013.

Trafikstyrelsen påtænker at udgive en ny udgave af BL 7-23, Bestemmelser om automatisk rekordring af talekommunikation og data (2. udgave).

Den nye udgave er udarbejdet, da man i styrelsen mener, at der er et behov dels for en præcisering af nogle af de gældende bestemmelser, dels for en ny bestemmelse, der indeholder krav om, at Trafikstyrelsen underrettes i de tilfælde hvor udenforstående nægtes adgang til rekorderet materiale, samt krav om, at det rekordrede materiale i disse tilfælde ikke må slettes uden tilladelse fra Trafikstyrelsen.
Sidst opdateret: 13.02.2014