Ny rapport fra Trafikstyrelsen viser fortsat høj flyvesikkerhed
16.09.2013

2012 var det år, hvor frekvensen for havarier med omkomne i den internationale ruteflyvning nåede det hidtil laveste niveau. Og vendes blikket mod den danske luftfart var der ingen alvorlige ulykker med dansk registrerede kommercielle fly og helikoptere.

Sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart 2012 fra Trafikstyrelsen er den første af sin art i en forventet række af årlige rapporter, som giver en status for sikkerhedstilstanden i luftfarten.

Vicedirektør i Trafikstyrelsen Jesper Rasmussen udtaler om rapporten:
”Det er glædeligt, at det generelle billede er, at luftfartssikkerheden i Danmark er meget høj og stabil. Det samme gælder i de lande vi typisk sammenligner os med nemlig de europæiske lande og USA. Rapporten viser også, at luftfart er den mest sikre transportform sammenlignet med andre transportformer”.

Rapporten omhandler de godt 4000 hændelsesrapporter, som Trafikstyrelsen årligt modtager gennem det obligatoriske indberetningssystem. Disse omfatter operative- og tekniske forhold samt forhold relateret til afvikling af lufttrafik. Det omhandler begivenheder hvor flybesætninger er involveret, fuglekollisioner, vejr- og trafikale forhold mv. Herudover, gennemgår rapporten Trafikstyrelsens tilsynsaktiviteter med dansk luftfart og status herfor. Dette tilsyn omfatter tilsynet med de danske og udenlandske luftfartselskaber og besætninger, luftfartøjer, flyvepladser og lufttrafiktjenester og styrelsens arbejde med flyve- og hviletid. Et væsentligt fokusområde i 2012 og i de kommende år vil være virksomhedernes implementering af Safety Management Systemer. Endelig giver rapporten et billede af dansk luftfart generelt.

Rapporten vil blive suppleret med en publikation om styrelsens strategi og praksis for tilsynsarbejdet, som vil pege mere frem i tiden. Denne publikation vil også blive offentliggjort i 2013.

”Trafikstyrelsen ønsker med rapporten at øge gennemsigtigheden i både tilsynets arbejde og branchens sikkerhedstilstand. Det er styrelsens intention, at denne gennemsigtighed vil fremme virksomhedernes eget sikkerhedsarbejde, når de har et mere tydeligt helhedsbillede at spejle sig i. Endvidere håber vi, at den giver anledning til endnu bedre dialog og samarbejde mellem virksomheder og myndighed, så der skabes en fælles forståelse for sikkerhedsarbejdet hos de respektive aktører,” siger Jesper Rasmussen.
Sidst opdateret: 16.09.2013