Trafikstyrelsen offentliggør nye målsætninger for Basic ATS-uddannelse og ATS-formularer samt udsender nye ATS-certifikater.
26.09.2013

Nye målsætninger for Basic ATS-uddannelse

Trafikstyrelsen har offentliggjort nye målsætninger for Basic ATS-uddannelse for ”flight information service”. Målsætningerne er blevet opdateret, så de i muligt omfang er de samme, som de nyeste målsætninger for Basic ATS-uddannelse for flyveledere.
Samtidig har Trafikstyrelsen lempet nogle af kravene til ATS-skolerne. Kravene til et højt fagligt niveau fastholdes, men ATS skolerne har nu fået større råderum til selv at planlægge, hvordan undervisningsforløb skal afvikles.
 
Nye formularer for ATS-certificering

Trafikstyrelsen har netop publiceret helt nye formularer for ATS-personcertificering. Formularerne er inddelt i tre kategorier: ATS-skoler, flyveledelse og flyveinformationstjeneste. Til hver kategori er der udarbejdet en mere detaljeret vejledning, som blandt andet fortæller om, hvornår de enkelte formularer skal anvendes.
Intentionen med de nye formularer er at understøtte et mere smidigt, fejlfrit og effektivt sagsforløb.

Nye ATS-certifikater

Trafikstyrelsen udsender i disse dage nye ATS-certifikater til alle certifikatindehavere.

Årsagen er forskellige nødvendige ændringer, som i højere grad medvirker til at opfylde de gældende EU-regler. Fx vil instruktørpåtegninger blive påført en selvstændig gyldighedsdato.
Når du modtager dit nye certifikat, vil følgebrevet fortælle, hvilke ændringer der er til dit certifikat. Opdateringen koster ikke et gebyr.
Kontakt
Luftfartsinspektør
Jesper Longsholm Skov
Sidst opdateret: 06.11.2014