Høring over bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere
09.10.2013

Trafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere. Udkastet er sendt i høring med frist den 31. oktober 2013.

I forhold til den gældende arbejdsmiljøbekendtgørelse, jf. bekendtgørelse nr. 918 af 18. november 2003, vil den nye bekendtgørelse skabe bedre rammer for en proaktiv og fremadrettet arbejdsmiljøindsats i form af en forenklet organisering af arbejdsmiljøarbejdet i luftfartsselskaber.

Med ændring af reglerne er regelsættet blevet mere fleksibelt i forhold til en lang række krav, som er relateret til den interne organisering omkring arbejdsmiljøarbejdet. Endvidere indebærer reglerne en mere målrettet arbejdsmiljøuddannelse. Trafikstyrelsen vil i samme forbindelse udgive en vejledning til det nye regelsæt.
Sidst opdateret: 09.10.2013