Høring over bekendtgørelse vedr. håndhævelse af passagerrettigheder på luftfartsområdet
08.11.2013

Trafikstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse er sendt i høring med frist den 22. november 2013.

Bekendtgørelsen omhandler en ændring af Trafikstyrelsens håndhævelse af EU-forordningen om flypassagerers rettigheder. Ændringen medfører, at Trafikstyrelsen træffer bindende afgørelser i klagesager vedr. overtrædelse af EU-forordningen.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2014.

Du kan også læse om udkastet til den ny bekendtgørelse på Transportministeriets hjemmeside her

Sidst opdateret: 01.02.2018