Høring over bestemmelser om gebyrer og afgifter på luftfartsområdet
29.11.2013

Trafikstyrelsen har udarbejdet udkast til to bestemmelser (BL 9-10, 13. udgave og BL 9-13, 1. udgave) om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet. Bestemmelserne er i går sendt i høring med frist d. 11. december 2013.

Som følge af den forskel der er på opkrævningen af gebyrer og afgifter for henholdsvis Danmark og Grønland/Færøerne, har Trafikstyrelsen således fundet det hensigtsmæssigt, at opdele bestemmelserne og prislisterne i to selvstændige BL’er, i forhold til i dag, hvor bestemmelserne gældende for hele Rigsfællesskabet er samlet i en BL, nemlig BL 9-10, 12. udgave.

Der er foretaget pl-regulering af timepris og gebyrer og enkelte gebyrer er nedsat og ét gebyr er ændret fra fast gebyr til efter regning. Desuden er safetybidraget (for Danmark) reguleret i henhold til luftfartsloven, hvilket betyder, at det stiger fra 6.00 kr. til 6.25 kr. Endelig er års- og udstedelsesafgifter (Grønland og Færøerne) reguleret i henhold til luftfartsloven.
Sidst opdateret: 27.01.2014