Ny bekendtgørelse vedr. håndhævelse af passagerrettigheder på luftfartsområdet
16.12.2013

Trafikstyrelsen har udgivet bekendtgørelse om bestemmelser for anvendelse af EU-forordning nr. 261/2004 (”EU-forordningen”) om passagerrettigheder på luftfartsområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Den nye bekendtgørelse giver Trafikstyrelsen mulighed for at træffe bindende afgørelser i klagesager vedrørende overtrædelse af EU-forordningen om passagerrettigheder og i den forbindelse at kunne pålægge et flyselskab inden for en nærmere fastsat frist at opfylde de forpligtelser, der fremgår af EU-forordningen, herunder at betale kompensation til de berørte passagerer.

Der er også i dag hjemmel til at straffe et flyselskab, der overtræder EU-forordningen, men med den nye bekendtgørelse vil Trafikstyrelsen skærpe praksis på området i forhold til i dag, hvor der skal være tale om gentagne overtrædelser af EU-forordningen. Den ændrede praksis vil således betyde, at Trafikstyrelsen i udgangspunktet vil bede anklagemyndigheden om at rejse straffesag første gang et flyselskab ikke følger Trafikstyrelsens afgørelse og dermed overtræder reglerne i EU-forordningen.

Den nye bekendtgørelse er et initiativ, der er igangsat for at styrke håndhævelsen af passagerernes rettigheder, når fly bliver aflyst, forsinket eller overbooket. Det er derfor nødvendigt, at Trafikstyrelsen får hjemmel til at træffe bindende afgørelser, når passagerer klager over, at flyselskaber ikke overholder reglerne.

Trafikstyrelsen har i samme forbindelse også udsendt 2. udgave af BL 9-20, vedrørende bestemmelser for anvendelse af EU-forordning nr. 1107/2006 om handicappedes rettigheder på luftfartsområdet. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2014.

Den nye BL 9-20, 2. udgave, indeholder nu alene bestemmelser for anvendelse af EU-forordning nr. 1107/2006 om handicappedes rettigheder på luftfartsområdet. Der er således ikke tale om nogen indholdsmæssige ændringer i BL 9-20, men alene om konsekvensændringer som følge af den nye bekendtgørelse.

Sidst opdateret: 14.06.2016