Revideret BL 3-11 om bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller
20.12.2013

Efter en offentlig høring er BL 3-11 "Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller" blevet revideret

Som resultat af arbejdet i en tværministeriel arbejdsgruppe, med inddragelse af relevante interessenter inklusiv Forsvaret, udarbejdede Trafikstyrelsen i foråret 2013 særlige regler for luftfartsafmærkning af vindmøller, BL 3-11, Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller, der trådte i kraft 15. april 2013.

Sidenhen har Flyvertaktisk Kommando (FTK) anmodet Trafikstyrelsen om at der indføres krav om rødt blinkende middelintensivt lys for vindmøller på havet i højdeintervallet 100-150 m. Endvidere har FTK anmodet om, at afmærkningen af vindmøller på havet beskrives særskilt i bestemmelserne.

Trafikstyrelsen har valgt at imødekomme anmodningen, som FTK har begrundet med sikkerhedsmæssige hensyn ved redningsaktioner mv.

På denne baggrund er der udarbejdet udkast til revideret BL 3-11.

Udover de nye krav til vindmøller placeret på havet, er der foretaget følgende justeringer af bestemmelserne:

  • Kravet om at LED-lys skal ligge indenfor et bestemt bølgelængdespektrum udgår af BL’en. I stedet vil vejledningen angive retningslinjer herom.
  • Der introduceres et krav om lys på mellemniveau (på mølletårnet) for møller over 150 meter i bestemmelserne
  • Anmærkning vedrørende afmærkning af vindmøller i hjørner og knæk i vindmølleparkers perimeter flyttes til BL-tekst
  • Tilføjelse af anmærkning hvor det angives, at for vindmøller placeret i områder med bebyggelse, bør lysintensiteten for hindringslys med en lysstyrke på 2000 cd eller derover kunne reguleres i forhold til den meteorologiske sigtbarhed

revideret version med flere oplysninger 8.1.14

Sidst opdateret: 13.02.2014