Redegørelse fra arbejdsgruppen om social dumping indenfor luftfart
05.05.2014

Rådet for Luftfart har på dagens møde drøftet den redegørelse, som arbejdsgruppen om social dumping indenfor luftfart har afgivet.

Redegørelsen har kortlagt problemerne i relation hertil indenfor luftfarten. Bl.a. på grund af luftfartens internationale og grænseoverskridende karakter har social dumping inden for luftfart ikke samme karakter som på de fleste andre områder. Social dumping indenfor luftfart har derfor mere karakter af det, der kan kaldes ”regelshopping”, dvs. at luftfartsselskaberne shopper mellem landenes forskellige regelsæt.

I redegørelsen gøres rede for udviklingen indenfor luftfarten gennem de seneste 15 – 20 år og der stilles en række forslag til mulige initiativer inden for tre spor: 1. Understøttelse af ensartet implementering, administration og fortolkning af EU-regelsættene. 2. Vurdering af danske regler, der understøtter ”regelshopping. 3. Modvirke, at der sker bevidst omgåelse af reglerne.

Du finder den fulde redegørelse i boksen til højre.

Sidst opdateret: 19.05.2014